Op donderdag 3 november 2022 kreeg David Icke de mededeling van de Immigratie en Naturalisatiedienst in Nederland dat hij gedurende twee jaar niet welkom is in Nederland en de 26 Schengenlanden. 

www.freedavidicke.eu is opgericht om David Icke te helpen zijn vrijheid terug te krijgen.

Identiteit
www.freedavidicke.eu is een initiatief van Mordechaï Krispijn.

Wij respecteren uw privacy en die van alle gebruikers van deze site en dragen ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Doel gegevensverwerking
Voor het aanbieden van de petitie wordt naam en e-mail gevraagd. Ook wordt er gewerkt met een double opt-in waarbij het ingevulde e-mailadres door de invuller moet worden bevestigd. 

Ontvanger
De handtekeningen zullen worden overhandigd aan David Icke ter ondersteuning van zijn rechtszaak tegen het IND. Hierbij zullen alleen de namen (niet de e-mailadressen) worden overhandigd.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard op een Secure Server totdat de behandeling van deze aangifte, deze petitie en alle daaruit voortkomende acties zijn afgerond. Daarna zullen uw gegevens worden verwijderd uit het systeem van www.freedavidicke.eu.

Wilt u uw gegevens eerder laten verwijderen? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@freedavidicke.eu.

Rechten
Als u niet langer e-mails wilt ontvangen dan kunt u onderaan de nieuwsbrieven die u ontvangt klikken op ‘unsubscribe’ of ‘afmelden’. Uw uitschrijving vindt dan automatisch plaats.

Wilt u een klacht indienen? Dan kan dat bij de Autoriteit Persoons Gegevens. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Bereikbaarheid
Wij zijn in kader van deze aangifte bereikbaar per e-mail via info@freedavidicke.eu.